Välkommen till webinarium om ESS, MAX IV och Sveriges väg framåt

ESS och MAX IV är två av världens mest avancerade forskningsanläggningar. Att de ligger Sverige skapar stora möjligheter men också utmaningar inom en rad områden.

Under våren etablerades ESS/MAX IV-kansliet, Vetenskapsrådet och Vinnovas gemensamma nationella samordningsfunktion. Nu vill vi bjuda in dig till en digital konferens där vi belyser både möjligheter och utmaningar som anläggningarna skapar för Sverige. Vi mixar presentationer, intervjuer och panelsamtal med personer i strategiskt viktiga positioner för att skapa dynamik och perspektiv.

Exempel på frågor vi tar upp är hur anläggningarna kan bidra till att lösa nutidens- och framtidens samhällsutmaningar, och hur anläggningarna kan stimulera innovation och omställning i näringslivet.

Vi kommer också berätta lite mer om vårt arbete på ESS/MAX IV-kansliet.

Vi vill nå ut brett! Konferensen riktar sig till dig som redan har en koppling till ESS och/eller MAX IV inom akademi, näringsliv eller offentlig sektor, men vi vill också fånga upp dig som är nyfiken och vill veta mer.

AGENDA

Inledning

Darja Isaksson, generaldirektör Vinnova och Sven Stafström, generaldirektör Vetenskapsrådet

ESS/MAX IV-kansliet

Mikaela Rapp, kanslichef ESS/Max IV-kansliet

Sveriges väg framåt – plan för att främja användandet av ESS och MAX IV

Anna Sandström, Science Relations Director, AstraZeneca och Fredrik Hörstedt, vicerektor, Chalmers

How ESS and MAX IV can contribute to the global societal challenges

Ian McNulty, director, MAX IV och John Womersley, director, European Spallation Source

Varför satsar Sverige på ESS och MAX IV

Emil Högberg, statssekreterare, Näringsdepartementet

Panelsamtal - Hur Sverige ska dra nytta av ESS och MAX IV

Sylvia Schwaag Serger, prorektor, Lunds universitet, Lotta Ljungqvist, vd, Testa Center, Tobias Krantz, särskild utredare, Regeringskansliet samt Magnus Wikström, ordförande Treesearch, BillerudKorsnäs

Avslutning

Sven Stafström, generaldirektör Vetenskapsrådet
Darja Isaksson, generaldirektör Vinnova

Moderator:
Johan Wester

Praktisk information

Webinarium om ESS, MAX IV och Sveriges väg framåt

Datum: 22:e oktober
Tid:
kl. 10:00-12:00
Plats: Digitalt/streamas, länk skickas till dig efter anmälan

Kontakt för frågor:
Kontakta ESS/MAX IV-kansliet, emk@vr.se 

Vi ser helst att du anmäler dig senast 20:e oktober

Registrera dig

Arrangörer